Acest site foloseste cookie. Navigand in continuare, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.

LUNA

 ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE

 REZULTATE OBȚINUTE

Iulie 2020

- semnarea contractului de finanțare – 29.07.2019

- începerea implementării proiectului.

 Contract de finanțare semnat

August 2020

- organizarea activității în cadrul Unității de Implementare a Proiectului;

- stabilirea procedurii de lucru la nivelul Unității de Implementare a Proiectului

- emiterea notei de comandă pentru realizarea proiectului tehnic, DTAC, și a celorlalte documente (caiete de sarcini, detalii de execuție etc.);

- întocmirea documentației specifice aferente procedurilor de achiziție pentru serviciile de informare și publicitate;

- publicarea anunțurilor referitoare la procedurile de achiziție publică;

- primirea ofertelor pentru achiziția serviciilor de informare și publicitate;

- reluarea procedurii pentru pentru achiziția serviciilor de informare și publicitate

- activitate de analiză și raportare a stadiului implementării proiectului;

- UIP constituită; actualizarea fișelor de post ale membrilor UIP;

- 1 procedură de lucru însușită de membrii UIP;

- 1 ședință de analiză și raportare desfășurată;

- întocmirea documentelor specifice pentru procedurile de achiziție (referate, note justificative, caiete de sarcini, fișe etc);

- 1 proces-verbal de ședință UIP încheiat;

Septembrie 2020

- încheierea contractului pentru achiziția serviciului de informare și publicitate; emiterea notei de comanda pentru întocmirea machetei comunicatului la începutul proiectului și a machetei paginii web a proiectului;

- organizarea procedurii de achiziție pentru serviciile de audit financiar;

- efectuarea demersurilor pentru reînnoirea avizelor și acordurilor din CU;

- reluarea procedurii de achiziție pentru serviciile de audit financiar.

- 1 contract încheiat pentru asigurarea serviciilor de informare și publicitate;

- 1 machetă comunicat de presă transmisă spre avizare ADR Sud-Muntenia;

- 1 comunicat de presă la începutul proiectului publicat în mass-media locală (presă scrisă și on-line);

- întocmirea documentelor specifice pentru procedurile de achiziție organizate/ reluate  (referate, note justificative, caiete de sarcini, fișe etc);

- 1 proces-verbal de ședință UIP încheiat;

Noiembrie 2020

- intocmirea raportului de progres nr. 1 și transmiterea către ofițerul de monitorizare;

- intocmirea raportului de audit financiar nr.1;

- activitate de analiza si raportare a stadiului implementării proiectului;

- 1 proces-verbal de ședință UIP încheiate;

Decembrie 2020

- intocmirea notificării nr. 1 pentru corectarea unei erori materiale din secțiunea buget – activități și cheltuieli;

- activitate de analiza si raportare a stadiului implementarii proiectului

- 1 proces-verbal de ședință UIP încheiate;
Ianuarie 2021

- intocmirea raportului de progres nr. 2 și transmiterea către ofițerul de monitorizare;

- preluarea documentației necesare pentru depunerea solicitărilor de obținere a avizelor necesare pentru emiterea autorizației de construire; pregătirea/completarea dosarelor; pregătirea cererilor de eliberare a avizelor;

- verificarea documentației transmise de către proiectant (părți componente ale PT/DTAC) și transmiterea observațiilor de modificare/completare;

- vizita de monitorizare nr. 1 – 28.01.2021;

- intocmirea cererii de rambursare nr. 1;

- primirea solicitărilor de clarificari la cererea de rambursare nr. 1 din partea ADR Sud Muntenia și transmiterea răspunsurilor către ADR Sud Muntenia;

- activitate de analiză și raportare a stadiului implementării proiectului;

- 1 raport de progres transmis către ADR Sud Muntenia – Biroul Județean Prahova;

-1 raport de vizită de monitorizare întocmit de către reprezentantul OI ADR Sud Muntenia;

- 1 proces-verbal de ședință UIP încheiate;

Februarie 2021  

- finalizarea cererii de rambursare nr. 1 și transmiterea acesteia către ADR Sud Muntenia

- reluarea organizării procedurii de achiziție publică pentru servicii de consultanță de management și consultanță financiară;

- întocmirea documentației specifice aferente procedurilor de achiziție pentru servicii de dirigentie de santier;

- activitate de analiza si raportare a stadiului implementării proiectului;

- întocmirea documentației și publicarea anunțului pentru servicii de consultanță de management și consultanță financiară;

-1 contract incheiat pentru servicii de dirigenție de șantier;

- 1 proces-verbal de ședință UIP încheiate;